Historie van Scouting Alphen aan den Rijn

Eigenlijk kunnen we heel kort zijn over de geschiedenis, want deze vereniging bestaat pas sinds 1 januari 2003.

Maar de geschiedenis is toch wat verder strekkend. Voorjaar 2000 komt de toenmalige voorzitter (Kees Sinke) van Zeeverkennersgroep ‘De Hollandsche Nachtegalen’ een toenmalig bestuurslid (Ed Santifort) van Scoutinggroep ‘De Bonte Kraaien’ tegen tijdens een Jantje Beton Collecte. De heren hebben dan een gesprek over de opbrengsten van de Jantje Beton Collecte. Bij de ene vereniging is die al jaren hoog en bij de ander juist andersom. In het gesprek komen nog een aantal andere zaken aanbod, waardoor uiteindelijk blijkt dat er mogelijkheden kunnen zijn om samen te werken. De beide verenigingen kunnen gebruik maken van ieders Know How en materialen.

Anno 2003 is Scouting Alphen aan den Rijn een feit. De Kraaien en Nachtegalen zijn gefuseerd, bestuur is ‘geritst’ en groepen maken gebruik van elkaars faciliteiten als gebouw, schepen, materialen enz. Wel blijven de beide verenigingen onder het overkoepelende Scouting Alphen aan den Rijn onder de eigen namen doordraaien.
Dit laatste is logisch, Zeeverkennersgroep ‘De Hollandsche Nachtegalen’ bestaat al sinds 1936 en Scoutinggroep ‘De Bonte Kraaien’ is ca. 10 jaar daarna opgericht. Beide verenigingen hebben een naam opgebouwd binnen het Alphense die niet verloren mag gaan. Per 1 januari 2010 hebben we een nieuwe groep mogen verwelkomen, Welpen 'De Stokstaartjes'. Een Welpen groep die nieuw is opgericht met veel leden van voorheen de Alphense Nahani groep die in 2009 ophield te bestaan.

De drie verenigingen hebben inmiddels samen 8 speltakken, te weten een Bevergroep (de jongsten, land), drie Welpengroepen (2 maal land en en 1 maal water), een groep Scouts (land), een groep Zeeverkenners (water), Explorers (land), een groep Loodsen (water), een Stam (land) en de Plus Scouts. De Stam is nog in oprichting en we hopen in 2021 feestelijk te kunnen starten met deze groep voor jong volwassenen. 

Wij hopen u een klein beetje te hebben voorgelicht met het bovenstaande, maar u begrijpt dat we over een dergelijke lange periode nooit volledig kunnen zijn. Toch houden we ons aanbevolen om verhalen uit het verleden te ontvangen zodat die middels deze site door een ieder gelezen kunnen worden.
 

Scoutinggroep 'de Bonte Kraaien'

De Scoutinggroep "de Bonte Kraaien" is kort na de Tweede Wereldoorlog (september 1945) opgericht als vervolg op de Waterkantersgroep van voor de oorlog. Momenteel zijn de volgende speltakken binnen de groep actief: Bevers (4 tot 7 jr.), Welpen (7 tot 11 jr.) en Scouts(11 tot 16jr.)

 

Zeeverkennersgroep 'De Hollandsche Nachtegalen'